Kjell Kristoffersen

Admin
Halvrøver
Røver
+4
Flere handlinger